Mây thẻ: Lc 8: 1-3

lời chúa

Lời Chúa thứ Sáu ngày 17-9-2021

Mấy người phụ nữ cùng đi (17.9.2021 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên) Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-9-2020 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên

Mấy người phụ nữ cùng đi (18.9.2020 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên) Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày