Trang nhà mây thẻ Lc 8: 1-3

Mây thẻ: Lc 8: 1-3

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-9-2020 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên

Mấy người phụ nữ cùng đi (18.9.2020 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên) Lời Chúa: Lc 8, 1-3 Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày