Mây thẻ: Lc 7: 19-23

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-12-2020 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng

Còn phải đợi ai? (16.12.2020 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 7, 19-23 Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy có thật là đấng phải...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày