Mây thẻ: Lc 7: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày thứ Hai 13-9-2021

Xin Ngài phán một lời (13.9.2021 – Thứ Hai 24 TN: Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục) Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum. Một viên đại đội trưởng kia có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày