Mây thẻ: Lc 6: 6-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-9-2021 – Thứ Hai Tuần 23 Thường niên

Giơ bàn tay anh ra (06.9.2021 – Thứ Hai Tuần 23 Thường niên) Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Một ngày sabát khác, Ðức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-9-2020 – Thứ Hai Tuần 23 Thường niên

Giơ bàn tay anh ra (07.9.2020 – Thứ Hai Tuần 23 Thường niên) Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Một ngày sabát khác, Ðức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9/9/2019 – Thứ Hai Tuần 23 TN

Giơ bàn tay anh ra (9.9.2019 – Thứ Hai Tuần 23 TN) Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Một ngày sabát khác, Ðức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị...
Suy Niệm Lời Chúa

Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, (10-9-2018 – Thứ Hai...

Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.  Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày