Mây thẻ: Lc 6: 43-49

lời chúa

Lời Chúa Thứ Bảy ngày 11-9-2021

Nghe mà không thực hành (11.9.2021 – Thứ Bảy Tuần 23 Thường niên) Lời Chúa: Lc 6, 43-49 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày