Mây thẻ: Lc 6: 43-49

lời chúa

Lời Chúa Thứ Bảy ngày 11-9-2021

Nghe mà không thực hành (11.9.2021 – Thứ Bảy Tuần 23 Thường niên) Lời Chúa: Lc 6, 43-49 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-10-2021 – Chúa Nhật 29 TN

Con Người hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (17.10.2021 Chúa Nhật 29 TN năm B) Tin Mừng: Mc 10, 35-45 Khi ấy, hai người...