Mây thẻ: Lc 6: 39-45

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-2-2022 – Chúa Nhật Tuần 8 TN

Đạo đức giả (27.02.2022 – Chúa Nhật Tuần 8 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 6, 39-45 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày