Mây thẻ: Lc 6: 27-38

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-2-2022 | Chúa Nhật 7 TN

Hãy yêu kẻ thù (20.2.2022 – Chúa Nhật 7 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang...
lời chúa

Lời Chúa Thứ Năm ngày 9-9-2021

Hãy yêu kẻ thù (09.9.2021 – Thứ Năm Tuần 23 Thường niên) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-9-2020 – Thứ Năm Tuần 23 Thường niên

Hãy yêu kẻ thù (10.9.2020 – Thứ Năm Tuần 23 Thường niên) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12/9/2019 – Thứ Năm Tuần 23 TN

Hãy yêu kẻ thù (12.9.2019 – Thứ Năm Tuần 23 TN) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 24/2/2019

Hãy yêu kẻ thù (24.2.2019 – Chúa Nhật 7 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày