Mây thẻ: Lc 6: 20-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-9-2020 – Thứ Tư Tuần 23 Thường niên

Phúc cho anh em là những người nghèo (09.9.2020 – Thứ Tư Tuần 23 Thường niên) Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11/9/2019 – Thứ Tư Tuần 23 TN

Phúc cho anh em là những người nghèo (11.9.2019 – Thứ Tư Tuần 23 TN) Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày