Mây thẻ: Lc 6: 12-19

lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 28-10-2021

Gọi và chọn (28.10.2021 – Thứ Năm Tuần 30 TN - Thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ) Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-10-2020 – Thứ Ba – Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông...

Gọi và chọn (28.10.2020 – Thứ Ba - Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ. Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10/9/2019 – Thứ Ba Tuần 23 TN

Thức suốt đêm cầu nguyện (10.9.2019 – Thứ Ba Tuần 23 TN) Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-8-2022 | Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường...

Một xương một thịt (12.8.2016 – Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường niên) Một xương một thịt Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu...