Trang nhà mây thẻ Lc 6: 12-19

Mây thẻ: Lc 6: 12-19

lời chúa

Lời Chúa ngày 10/9/2019 – Thứ Ba Tuần 23 TN

Thức suốt đêm cầu nguyện (10.9.2019 – Thứ Ba Tuần 23 TN) Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày