Mây thẻ: Lc 5: 27-32

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-3-2022 | Thứ Bảy sau Lễ Tro

Kêu gọi người tội lỗi sám hối (05.3.2022 – Thứ Bảy sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-2-2021 – Thứ Bảy sau Lễ Tro

Kêu gọi người tội lỗi sám hối (20.02.2021 – Thứ Bảy sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày