Mây thẻ: Lc 5: 17-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-12-2021 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng

Đứng dậy mà đi (06.12.2021 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-12-2020 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng

Đứng dậy mà đi (07.12.20120 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10/12/2018

Đứng dậy mà đi (10.12.2018 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày