Trang nhà mây thẻ Lc 5: 17-26

Mây thẻ: Lc 5: 17-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-12-2020 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng

Đứng dậy mà đi (07.12.20120 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10/12/2018

Đứng dậy mà đi (10.12.2018 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày