Trang nhà mây thẻ Lc 5

Mây thẻ: Lc 5

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-9-2020 – Thứ Sáu Tuần 22 Mùa Thường niên

Chàng rể ở với họ (04.9.2020 – Thứ Sáu Tuần 22 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người Pharisêu và những kinh sư nói với Đức Giêsu: “Môn đệ ông Gioan...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-9-2020 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên

Từ nay anh sẽ bắt người (03.9.2020 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày