Mây thẻ: Lc 5

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-3-2022 | Thứ Bảy sau Lễ Tro

Kêu gọi người tội lỗi sám hối (05.3.2022 – Thứ Bảy sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-2-2022 | Chúa Nhật 5 TN

Từ nay anh sẽ bắt người (06.02.2022 – Chúa Nhật 5 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-1-2022 | Thứ Sáu

Hãy đi trình diện tư tế (07.01.2022 – Thứ Sáu) Lời Chúa: Lc 5, 12-16 Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-12-2021 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng

Đứng dậy mà đi (06.12.2021 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-9-2021

Chàng rể ở với họ (03-9-2021 – Thứ Sáu Tuần 22 TN - Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng) Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-9-2021 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên

Từ nay anh sẽ bắt người (02.9.2021– Thứ Năm Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-2-2021 – Thứ Bảy sau Lễ Tro

Kêu gọi người tội lỗi sám hối (20.02.2021 – Thứ Bảy sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-1-2021

Hãy đi trình diện tư tế (08.01.2021 – Thứ Sáu) Lời Chúa: Lc 5, 12-16 Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-12-2020 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng

Đứng dậy mà đi (07.12.20120 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-9-2020 – Thứ Sáu Tuần 22 Mùa Thường niên

Chàng rể ở với họ (04.9.2020 – Thứ Sáu Tuần 22 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người Pharisêu và những kinh sư nói với Đức Giêsu: “Môn đệ ông Gioan...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-9-2020 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên

Từ nay anh sẽ bắt người (03.9.2020 – Thứ Năm Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày