Mây thẻ: Lc 4: 38-44

lời chúa

Lời Chúa ngày 1-9-2021 – Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên

"Phải loan báo Tin Mừng" (01-9-2021 – Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên) Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-8-2020 – Thứ Tư Tuần 22 Thường niên

Phải loan báo Tin Mừng (02.9.2020 – Thứ Tư Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4/9/2019 – Thứ Tư Tuần 22 TN

Phải loan báo Tin Mừng (4.9.2019 – Thứ Tư Tuần 22 TN) Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày