Trang nhà mây thẻ Lc 4: 24-30

Mây thẻ: Lc 4: 24-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 16/3/2020

Băng qua giữa họ mà đi (16.3.2020 – Thứ Hai Tuần 3 MC) Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày