Mây thẻ: Lc 4: 24-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-3-2021 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay

Băng qua giữa họ mà đi (08.3.2021 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/3/2020

Băng qua giữa họ mà đi (16.3.2020 – Thứ Hai Tuần 3 MC) Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày