Mây thẻ: Lc 4: 21-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-1-2022 | Chúa Nhật 4 TN

Không được chấp nhận (30.01.2022 – Chúa Nhật 4 TN, năm C) Lời Chúa: Lc 4, 21-30 Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Ðức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày