Mây thẻ: Lc 4: 14-22a

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-1-2022 | Thứ Năm

Trả lại tự do (06.01.2022 – Thứ Năm) Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-1-2021

Trả lại tự do (07.01.2021 – Thứ Năm) Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9/1/2020

Trả lại tự do (09.01.2020 – Thứ Năm) Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày