Mây thẻ: Lc 4

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-3-2022 | Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay

Băng qua giữa họ mà đi (21.3.2022 – Thứ Hai Tuần 3 MC) Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-1-2022 | Thứ Năm

Trả lại tự do (06.01.2022 – Thứ Năm) Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-9-2021 – Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên

"Phải loan báo Tin Mừng" (01-9-2021 – Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên) Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-8-2021 – Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên

Lời có uy quyền (31-8-2018 – Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên) Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-8-2021 – Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên

Trả lại tự do (30-8-2021 – Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên) Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-3-2021 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay

Băng qua giữa họ mà đi (08.3.2021 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-1-2021

Trả lại tự do (07.01.2021 – Thứ Năm) Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-8-2020 – Thứ Tư Tuần 22 Thường niên

Phải loan báo Tin Mừng (02.9.2020 – Thứ Tư Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-9-2020 – Thứ Ba Tuần 22 Thường niên

Lời có uy quyền (01.9.2020 – Thứ Ba Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Đức Giêsu xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê, và ngày sabát, Người giảng dạy dân chúng. Họ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-8-2020 – Thứ Hai Tuần 22 Thường niên

Trả lại tự do (31.8.2020 – Thứ Hai Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...