Mây thẻ: Lc 3: 10-18

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-12-2021 | Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Sám hối (12.12.2021 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C) Lời Chúa: Lc 3, 10-18 Dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày