Mây thẻ: Lc 3

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-12-2021 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng

Có lời Thiên Chúa phán (05.12.2021 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C) Lời Chúa: Lc 3, 1-6 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày