Mây thẻ: Lc 24:46-53

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-5-2022 | Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên

Sức mạnh từ trời cao (29.5.2022 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh – lễ Chúa Thăng Thiên) Lời Chúa: Lc 24,46-53 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2/6/2019

Sức mạnh từ trời cao (2.6.2019 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh – lễ Chúa Thăng Thiên) Lời Chúa: Lc 24,46-53 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày