Mây thẻ: Lc 24: 35-48

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-4-2022 | Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Anh em là chứng nhân (21.4.2022 – Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-4-2021 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Tưởng là thấy ma (18.4.2021 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-4-2021 – Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Anh em là chứng nhân (08.4.2021 - Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmaus trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-4-2020 – Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh em là chứng nhân (16.4.2020 – Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Trực tiếp Thánh lễ ngày 16-4-2020 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho...
suy niệm lời chúa

ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN (15.4.2018 – Chúa nhật 3 Phục sinh, Năm B)

Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày