Mây thẻ: Lc 24: 1-12

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-4-2022 | Thứ Bảy Tuần Thánh

Người đã trỗi dậy rồi (16.4.2022 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Năm C) Lời Chúa: Lc 24, 1-12 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày