Mây thẻ: Lc 23: 35-43

lời chúa

Lời Chúa ngày 24/11/2019 – Chúa Nhật 34 TN, năm C

Xin nhớ đến tôi (24.11.2019 – Chúa Nhật 34 TN, năm C - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ) Lời Chúa: Lc 23, 35-43 Sau khi đóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá, dân chúng đứng nhìn,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày