Mây thẻ: Lc 21: 5-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-11-2021 – Thứ Ba Tuần 34 Thường niên

Anh em làm chứng cho Thầy (23.11.2021 – Thứ Ba Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-11-2020

Anh em làm chứng cho Thầy (24.11.2020 – Thứ Ba - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26/11/2019 – Thứ Ba Tuần 34 TN

Anh em làm chứng cho Thầy (26.11.2019 – Thứ Ba Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 27/11/2018

Anh em làm chứng cho Thầy (27.11.2018 – Thứ Ba Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày