Trang nhà mây thẻ Lc 21: 5-11

Mây thẻ: Lc 21: 5-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 26/11/2019 – Thứ Ba Tuần 34 TN

Anh em làm chứng cho Thầy (26.11.2019 – Thứ Ba Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 27/11/2018

Anh em làm chứng cho Thầy (27.11.2018 – Thứ Ba Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày