Mây thẻ: Lc 21: 29-33

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-11-2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên

Xem cây vả (26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên

Xem cây vả (27.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày