Mây thẻ: Lc 21: 25-28.34-36

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-11-2021 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Anh em sắp được cứu độ. (28.11.2021 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C) Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày