Mây thẻ: Lc 21: 12-19

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-11-2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên

Một sợi tóc (24.11.2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-11-2020 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên

Một sợi tóc (25.11.2020 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 28/11/2018

Một sợi tóc (28.11.2018 – Thứ Tư Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày