Mây thẻ: Lc 21: 1-4

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-11-2021 – Thứ Hai Tuần 34 TN

Bỏ vào tất cả (22.11.2021 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Thánh Cecilia, Trinh nữ, Tử Đạo) Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-11-2020 – Thứ Hai Tuần 34 Thường niên

Bỏ vào tất cả (23.11.2020 – Thứ Hai Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày