Trang nhà mây thẻ Lc 21: 1-4

Mây thẻ: Lc 21: 1-4

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-11-2020 – Thứ Hai Tuần 34 Thường niên

Bỏ vào tất cả (23.11.2020 – Thứ Hai Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-11-2020 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên

Một sợi tóc (25.11.2020 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

Top Video

Xem nhiều trong ngày