Mây thẻ: Lc 20: 27-40

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-11-2021 | Thứ Bảy Tuần 33 Thường niên

Đời này, đời sau (20.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 20, 27-40 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23/11/2019 – Thứ Bảy Tuần 33 TN

Đời này, đời sau (23.11.2019 – Thứ Bảy Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 20, 27-40 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày