Mây thẻ: Lc 20: 27-38

lời chúa

Lời Chúa ngày 10/11/2019 – Chúa Nhật 32 TN

Đời này, đời sau (10.11.2019 – Chúa Nhật 32 TN, năm C) Lời Chúa: Lc 20, 27-38 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày