Mây thẻ: Lc 20

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-11-2021 | Thứ Bảy Tuần 33 Thường niên

Đời này, đời sau (20.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 20, 27-40 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...