Mây thẻ: Lc 2: 41-52

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-12-2021 – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Con có bổn phận (26.12.2021– Chúa Nhật tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Lễ Thánh Gia) Lời Chúa: Lc 2, 41-52 Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 30/12/2018

Con có bổn phận (30.12.2018 – Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia) Lời Chúa: Lc 2, 41-52 Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày