Mây thẻ: Lc 2: 41-51

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-6-2022 | Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ

Hằng ghi nhớ trong lòng (25.6.2022 – Thứ Bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ) Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-6-2021 – Thứ Bảy – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức...

Hằng ghi nhớ trong lòng (12.6.2021 – Thứ Bảy – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ) Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua....
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-6-2020

Hằng ghi nhớ trong lòng (20.6.2020 – Thứ Bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ) Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 9 tháng 6 năm 2018

Hằng ghi nhớ trong lòng  Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày