Mây thẻ: Lc 2: 22-40

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-2-2022 | Thứ Tư – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh...

Ánh sáng và Vinh quang (02.02.2022 – Thứ Tư - Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh - Mồng Hai Tết) Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-2-2021

Ánh sáng và Vinh quang (02.02.2021 – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh) Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-12-2020

NGÀY CÀNG LỚN LÊN (27.12.2020 – Chúa Nhật trong tuần Bát nhật Giáng Sinh - Thánh gia) Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2/2/2020

Ánh sáng và Vinh quang (02.02.2020 – Chúa Nhật 4 TN - Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh) Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày