Mây thẻ: Lc 2: 22-35

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-12-2021

Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2021 – Thứ Tư ngày V Tuần Bát Nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Lc 2, 22-35 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-12-2020 – Thứ Ba – trong tuần Bát nhật Giáng sinh

Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2020 – Thứ Ba - trong tuần Bát nhật Giáng sinh) Lời Chúa: Lc 2, 22-35 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 29/12/2018

Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2018 – Thứ Bảy tuần Bát Nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Lc 2, 22-35 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày