Mây thẻ: Lc 2

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-6-2022 | Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ

Hằng ghi nhớ trong lòng (25.6.2022 – Thứ Bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ) Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-2-2022 | Thứ Tư – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh...

Ánh sáng và Vinh quang (02.02.2022 – Thứ Tư - Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh - Mồng Hai Tết) Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-1-2022 | Thứ Bảy cuối Tuần Bát nhật Giáng Sinh

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (1.1.2022 – Thứ Bảy cuối Tuần Bát nhật GS - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa) Lời Chúa: Lc 2, 16-21 Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-12-2021 – Thứ Năm Ngày VI tuần Bát nhật Giáng Sinh

Ngày càng lớn lên (30.12.2021 – Thứ Năm Ngày VI tuần Bát nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Lc 2, 36-40 Khi ấy cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-12-2021

Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2021 – Thứ Tư ngày V Tuần Bát Nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Lc 2, 22-35 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-12-2021 – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Con có bổn phận (26.12.2021– Chúa Nhật tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Lễ Thánh Gia) Lời Chúa: Lc 2, 41-52 Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-12-2021 | Thứ Sáu Lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh

Tin mừng trọng đại (24.12.2021 – Thứ Sáu Lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh) Lời Chúa: Lc 2, 1-14 Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-6-2021 – Thứ Bảy – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức...

Hằng ghi nhớ trong lòng (12.6.2021 – Thứ Bảy – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ) Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua....
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-2-2021

Ánh sáng và Vinh quang (02.02.2021 – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh) Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-1-2021 – Thứ Sáu – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng (01.01.2021 – Thứ Sáu - Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa) Lời Chúa: Lc 2, 16-21 Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-12-2020 – Thứ Tư – trong tuần Bát nhật Giáng sinh

Ngày càng lớn lên (30.12.2020 – Thứ Tư - trong tuần Bát nhật Giáng sinh) Lời Chúa: Lc 2, 36-40 Khi ấy cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-12-2020 – Thứ Ba – trong tuần Bát nhật Giáng sinh

Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2020 – Thứ Ba - trong tuần Bát nhật Giáng sinh) Lời Chúa: Lc 2, 22-35 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-8-2022 | Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường...

Một xương một thịt (12.8.2016 – Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường niên) Một xương một thịt Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, những người Pharisêu...