Mây thẻ: Lc 19: 45-48

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-11-2021 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên

Nhà cầu nguyện (19.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên

Nhà cầu nguyện (20.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22/11/2019 – Thứ Sáu Tuần 33 TN

Nhà cầu nguyện (22.11.2019 – Thứ Sáu Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Ðã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày