Mây thẻ: Lc 19: 41-44

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-11-2021 – Thứ Năm Tuần 33 Thường niên

Đức Giêsu khóc (18.11.2020 – Thứ Năm Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 41-44 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-11-2020 – Thứ Năm Tuần 33 Thường niên

Đức Giêsu khóc (19.11.2020 – Thứ Năm Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 41-44 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày