Mây thẻ: Lc 19: 28-40

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-4-2022 | Chúa nhật Lễ Lá

Chúc tụng Đức Vua (10.4.2022 – Chúa nhật Lễ Lá, Năm C) Lời Chúa: Lc 19, 28-40 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đầu, tiến lên Giêrusalem. Khi đến gần làng Bếtphaghê, bên triền núi gọi là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày