Trang nhà mây thẻ Lc 19: 11-28

Mây thẻ: Lc 19: 11-28

lời chúa

Lời Chúa ngày 20/11/2019 – Thứ Tư Tuần 33 TN

Làm ăn sinh lợi (20.11.2019 – Thứ Tư Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 11-28 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 21/11/2018

Làm ăn sinh lợi (21.11.2018 – Thứ Tư Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 11-28 Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày