Trang nhà mây thẻ Lc 19: 1-10

Mây thẻ: Lc 19: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 19/11/2019 – Thứ Ba Tuần 33 TN

Xuống mau đi (19.11.2019 – Thứ Ba Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 20/11/2018

Xuống mau đi (20.11.2018 – Thứ Ba Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông...

Tin/ bài mới đăng

Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh

Cáo phó: Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh

Tòa Giám Mục Đà Lạt 9, Nguyễn Thái Học Đà Lạt – Lâm Đồng CÁO PHÓ “Thiên Chúa Là Tình Yêu” 1Ga 4,8 Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục...

Top Video

Xem nhiều trong ngày