Trang nhà mây thẻ Lc 19: 1-10

Mây thẻ: Lc 19: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-11-2020 – Thứ Ba Tuần 33 Thường niên

Xuống mau đi (17.11.2020 – Thứ Ba Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu;...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/11/2019 – Thứ Ba Tuần 33 TN

Xuống mau đi (19.11.2019 – Thứ Ba Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 20/11/2018

Xuống mau đi (20.11.2018 – Thứ Ba Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông...

Tin/ bài mới đăng

Lịch công giáo năm 2021

Lịch Công Giáo Tháng 2 năm 2021

Xem thêm: Các ngày lễ lớn năm 2021 Trang Suy niệm Lời Chúa nguồn HĐGMVN Thánh Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần (dành cho...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-1-2021 – Thứ Sáu Tuần 3 TN

Bông lúa trĩu hạt (29.01.2021 – Thứ Sáu Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn...