Mây thẻ: Lc 19: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-11-2021 | Thứ Ba Tuần 33 Thường niên

Xuống mau đi (16.11.2021 – Thứ Ba Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu;...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-11-2020 – Thứ Ba Tuần 33 Thường niên

Xuống mau đi (17.11.2020 – Thứ Ba Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu;...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/11/2019 – Thứ Ba Tuần 33 TN

Xuống mau đi (19.11.2019 – Thứ Ba Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 20/11/2018

Xuống mau đi (20.11.2018 – Thứ Ba Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày