Mây thẻ: Lc 19

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-11-2021 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên

Nhà cầu nguyện (19.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-11-2021 – Thứ Năm Tuần 33 Thường niên

Đức Giêsu khóc (18.11.2020 – Thứ Năm Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 41-44 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-11-2021 | Thứ Tư Tuần 33 TN

Làm ăn sinh lợi (17.11.2021 – Thứ Tư Tuần 33 TN - Thánh nữ Êlisabeth Hungari) Lời Chúa: Lc 19, 11-28 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-11-2021 | Thứ Ba Tuần 33 Thường niên

Xuống mau đi (16.11.2021 – Thứ Ba Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu;...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên

Nhà cầu nguyện (20.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-11-2020 – Thứ Tư Tuần 33 Thường niên

Làm ăn sinh lợi (18.11.2020 – Thứ Tư Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 11-28 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-11-2020 – Thứ Ba Tuần 33 Thường niên

Xuống mau đi (17.11.2020 – Thứ Ba Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu;...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày