Mây thẻ: Lc 18: 35-43

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-11-2021 | Thứ Hai Tuần 33 Thường niên

Xin cho tôi nhìn thấy (15.11.2021 – Thứ Hai Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-11-2020 – Thứ Hai Tuần 33 Thường niên

Xin cho tôi nhìn thấy (16.11.2020 – Thứ Hai Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18/11/2019 – Thứ Hai Tuần 33 TN

Xin cho tôi nhìn thấy (18.11.2019 – Thứ Hai Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 19/11/2018

Xin cho tôi nhìn thấy (19.11.2018 – Thứ Hai Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...