Trang nhà mây thẻ Lc 18: 35-43

Mây thẻ: Lc 18: 35-43

lời chúa

Lời Chúa ngày 18/11/2019 – Thứ Hai Tuần 33 TN

Xin cho tôi nhìn thấy (18.11.2019 – Thứ Hai Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 19/11/2018

Xin cho tôi nhìn thấy (19.11.2018 – Thứ Hai Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày