Trang nhà mây thẻ Lc 18

Mây thẻ: Lc 18

lời chúa

Lời Chúa ngày 21/3/2020 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay

Tự hào và khinh người (21.3.2020 – Thứ Bảy Tuần 3 MC) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày