Mây thẻ: Lc 17: 26-37

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-11-2021 – Thứ Sáu Tuần 32 TN

Được đem đi, bị bỏ lại (12.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 32 TN - Thánh Josaphat, Giám mục, Tử Đạo) Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 32 Thường niên

Được đem đi, bị bỏ lại (13.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như thời ông Nôê, sự việc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/11/2019 – Thứ Sáu Tuần 32 TN

Được đem đi, bị bỏ lại (15.11.2019 – Thứ Sáu Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày