Trang nhà mây thẻ Lc 17: 26-37

Mây thẻ: Lc 17: 26-37

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 32 Thường niên

Được đem đi, bị bỏ lại (13.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như thời ông Nôê, sự việc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/11/2019 – Thứ Sáu Tuần 32 TN

Được đem đi, bị bỏ lại (15.11.2019 – Thứ Sáu Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hữu

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hữu

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hữu, Hội dòng MTG Thanh Hóa, đã an nghỉ trong Chúa