Trang nhà mây thẻ Lc 17: 20-25

Mây thẻ: Lc 17: 20-25

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-11-2020 – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên

Nước Thiên Chúa (12.11.2020 – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Nước Thiên Chúa không...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14/11/2019 – Thứ Năm Tuần 32 TN

Nước Thiên Chúa (14.11.2019 – Thứ Năm Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Nước Thiên Chúa không đến...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc

TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA XUÂN LỘC WHĐ (16.1.2021) – Vào lúc 18 giờ (giờ Việt Nam, tức 12 giờ trưa tại Roma) ngày thứ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày