Mây thẻ: Lc 17: 20-25

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-11-2021 – Thứ Năm Tuần 32 TN

Nước Thiên Chúa (11.11.2021 – Thứ Năm Tuần 32 TN - Thánh Martinô, Giám mục)) Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-11-2020 – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên

Nước Thiên Chúa (12.11.2020 – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Nước Thiên Chúa không...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14/11/2019 – Thứ Năm Tuần 32 TN

Nước Thiên Chúa (14.11.2019 – Thứ Năm Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Nước Thiên Chúa không đến...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày