Mây thẻ: Lc 17: 11b-19

lời chúa

Lời Chúa ngày 25/11/2019 – Thứ Hai Tuần 34 TN

Không thuộc về thế gian (25.11.2019 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Các Thánh tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Lc 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày