Mây thẻ: Lc 17: 11-19

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-11-2021 – Thứ Tư Tuần 32 TN

Sấp mình tạ ơn (10.11.2021 – Thứ Tư Tuần 32 TN - Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-11-2020 – Thứ Tư Tuần 32 Thường niên

Sấp mình tạ ơn (11.11.2020 – Thứ Tư Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13/11/2019 – Thứ Tư Tuần 32 TN

Sấp mình tạ ơn (13.11.2019 – Thứ Tư Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5/5/2019

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ (5.5.2019 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21,1-19 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 14/11/2018

Sấp mình tạ ơn (14.11.2018 – Thứ Tư Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày