Mây thẻ: Lc 17: 1-6

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-11-2021 – Thứ Hai Tuần 32 Thường niên

Chớ làm cớ vấp ngã (08.11.2021 – Thứ Hai Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày