Mây thẻ: Lc 17

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-11-2021 – Thứ Sáu Tuần 32 TN

Được đem đi, bị bỏ lại (12.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 32 TN - Thánh Josaphat, Giám mục, Tử Đạo) Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-11-2021 – Thứ Năm Tuần 32 TN

Nước Thiên Chúa (11.11.2021 – Thứ Năm Tuần 32 TN - Thánh Martinô, Giám mục)) Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-11-2021 – Thứ Tư Tuần 32 TN

Sấp mình tạ ơn (10.11.2021 – Thứ Tư Tuần 32 TN - Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 32 Thường niên

Được đem đi, bị bỏ lại (13.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như thời ông Nôê, sự việc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-11-2020 – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên

Nước Thiên Chúa (12.11.2020 – Thứ Năm Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Nước Thiên Chúa không...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-11-2020 – Thứ Tư Tuần 32 Thường niên

Sấp mình tạ ơn (11.11.2020 – Thứ Tư Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-11-2020 – Thứ Ba Tuần 32 Thường niên

Đầy tớ vô dụng (10.11.2020 – Thứ Ba Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 17, 7-10 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày